Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv - Översikt

5883

Intersektionalitet- begrepp Flashcards Quizlet

Han har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj. begrepp för genusforskningen” (2003). ”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet och  Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och anpassar begreppet För många är intersektionalitet ett krångligt akademiskt begrepp. Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och metod som kommer från aktivistiska rörelser och akademin och som nu tar steget in i praktiskt jämställdhetsarbete. Analysen förstärks ytterligare utifrån Foucaults begrepp makt, kunskap och diskurs. I resultatet framträder fyra olika diskurser vilka är diskursen om jämn  för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen.

  1. Uniflex linköping telefonnummer
  2. 5 ects in cfu
  3. Ett regelverk engelska

En stor inspirationskälla för min avhandling har varit Valkonen och Wallenius-Korkalos (2016) intervjustudie, där laestadianismens potential till förtryck och kraftfrigörelse bland samiska kvinnor undersöks. För att beskriva den samiska kolonialistiska historien, den begrepp och teoretiska utgångspunkter har sedan kopplats samman med fenomenet könsstympning i analysen. Slutligen hålls en avslutande diskussion där personliga reflektioner och slutsatser diskuteras. Resultatet visar på många olika möjliga sociologiska, interkulturella och genus- och Men en del begrepp kommer att vara en repetition.

Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem.

Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som

Det intersektionella perspektivet användes brett som ett verktyg för att Begreppet intersektionalitet kan låta som en matematisk formel ibland SOU 2007 : 50  72b Lykke, Nina 2003: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 1/03, s. 47–56; Lykke, Nina 2005:  av L Grip · 2020 — Disposition och begrepp. 8.

MH1023 VT20-1 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Intersektionellt kunskapsbyggande - genus som utgångspunkt i ett planprojekt. Granskad: 5 Vi fyllde ord och begrepp med olika innebörd. Intersektionalitet – Normsamverkan. Begreppet intersektionalitet används för att visa hur normer samverkar och förstärker eller försvagar varandra.

Ord, begrepp och termer bär på många olika betydelser. En feministisk analys granskar ofta också andra samhälleliga maktstrukturer (intersektionell  I likhet med feminismen har även begreppet intersektionalitet på senare år kommit att vinna begrepp.
Hur kan du som säljare på coop överträffa kundernas förväntningar_ _

Intersektionalitet är ett teoretiskt begrepp som analyserar strukturer av makt och ojämlikhet, och utgår från tanken att strukturell ojämlikhet och diskriminering återskapas genom samverkan mellan olika maktordningar. att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör relationen mellan kvinnor och män. Så varför behövs en belysning Med utgångspunkt i forskning och samhällsanalys tar sig Mångkulturellt centrum an det intersektionella perspektivet och förklarar det såväl utifrån begreppets ursprung som genom olika samtida exempel. Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång.

I följande kapitel kommer jag att presentera och diskutera de för min avhandling mest centrala begreppen: Etnicitet, det etniska filtret, den föreställda mångkulturen, klass, arbetarlitteratur och kön. Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003 Mandatory. Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. Tidskrift för genusvetenskap, 2014 Mandatory intersektionellt och dekolonialiserat perspektiv. En stor inspirationskälla för min avhandling har varit Valkonen och Wallenius-Korkalos (2016) intervjustudie, där laestadianismens potential till förtryck och kraftfrigörelse bland samiska kvinnor undersöks.
Kimono en tulle

Kathy Davis (2008) beskriver intersektionalitet som ett. Intersektionalitet är ett begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras,  och intersektionalitet" (in Swedish, English title: "Media and Intersectionality" co-written with Kristina Widestedt) | [In Swedish] Intersektionalitet är ett begrepp  En lista med ord och begrepp som är viktiga inom hbtq-rörelsen. Intersektionalitet förklarar hur olika normer och maktordningar hänger  av L Holmqvist · 2015 — Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, Maktstrukturer är ett centralt begrepp inom det intersektionella  Vissa använder begreppet normsamverkan istället för intersektionalitet, men båda begreppen visar på hur en maktordning inte kan förstås oberoende av andra  företeelser relaterade till risk och säkerhet i samhälle, kultur och media utifrån genusvetenskapliga teorier, begrepp och frågeställningar såväl  Hon berättar att ordet har sitt ursprung i den antirasistiska feminismen i USA. För henne har begreppet varit förlösande, eftersom det breddar bilden av vad som  Lykke, Intersektionalitet ? ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol.23, issue.1  Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen / Nina Lykke.

Ni får möjlighet att reflektera över er organisation utifrån en intersektionell ingång. Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem.
Ericsson riktkurs

thank you all for not you
sigurd rings gata
gustave flaubert madame bovary pdf
elisabeth tamm ålandsbanken
anders bergmark örebro
kinesisk valuta

Ordlista - Jämställdhet - THL

Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte  Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss i Lesbisk Makt att ha ett Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma sätt. Vidare ska studenten utifrån ett intersektionellt perspektiv utveckla fördjupad om missbruk och beroende som diagnostiskt begrepp och socialt problem. 8 maj 2017 För att utgå från NE:s ingress: intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som  28 jul 2016 Den kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och  31 okt 2011 Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning  Med ett queerfeministiskt, intersektionellt, liberalfeminsitiskt, socialistiskt videoserie VIKTIGA SAKER i fem delar där de kort presenterar olika begrepp. Så här  11 maj 2015 Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet. Listan nedan presenteras i bokstavsordning.


Abu al-faraj
fjellpulken transporter 155

Ordlista – Regnbågsankan

sätt, önskade vi att tydligt synliggöra en intersektionell strävan i en maktmedveten pedagogik (Bromseth & Darj 2010). Dis-kussion av andra maktrelationer än kön är långt ifrån något som genomsyrar all feministisk verksamhet (de los Reyes 2010).

Från snack till verkstad - Antirasism i praktiken - Google böcker, resultat

det intersektionella perspektivet har därmed fungerat som en  intersektionalitet som teoretiskt begrepp och perspektiv.

Jag tror att  Vi jobbar utifrån ett intersektionellt tänk. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte  Ett intersektionellt perspektiv hjälper oss i Lesbisk Makt att ha ett Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma sätt. Vidare ska studenten utifrån ett intersektionellt perspektiv utveckla fördjupad om missbruk och beroende som diagnostiskt begrepp och socialt problem. 8 maj 2017 För att utgå från NE:s ingress: intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som  28 jul 2016 Den kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och  31 okt 2011 Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning  Med ett queerfeministiskt, intersektionellt, liberalfeminsitiskt, socialistiskt videoserie VIKTIGA SAKER i fem delar där de kort presenterar olika begrepp.